Müügitingimused

ÜLDTINGIMUSED

Müügitingimused kehtivad turbliss.eu veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Turbliss OÜ (edaspidi Müüja) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

Turbliss.eu kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

Müüja jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse aadressil www.turbliss.eu.

MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

Müüja müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.

Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Turbliss OÜ arvelduskontole.

Turbliss.eu lehel tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient vastava linnukesega, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

HINNAD

Kõik turbliss.eu veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

Müüja jätab endale õiguse ette teatamat hindu muuta. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Swedbank, SEB Pank või krediitkaart. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

KAUBA TRANSPORT

Peale müügilepingu jõustumist komplekteerib Müüja tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartnerile.

Turbliss.eu veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele, kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

TAGASTAMISÕIGUS

Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.

Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@turbliss.eu 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.

Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba esialgse transpordi kulu.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Müüjat probleemist e-posti aadressil info@turbliss.eu ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

Müüja ei vastuta:

  • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest;
  • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
  • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

Müüja vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Turbliss OÜ ei saanud mõjutada ega ette näha.

PRIVAATSUS

Müüja veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.

Müüja kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ega avalda neid kolmandatele osapooltele.

MUUD TINGIMUSED

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Müüjal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.